Schůze vlastníků dluhopisů

Na této stránce naleznete pozvánky na schůze vlastníků dluhopisů, kterými financujeme naše automyčky a zápisy z těchto schůzí, včetně nových emisních podmínek.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: dluhopisy@neskrabeme.cz, nebo telefonním čísle: +420 603 831 382.

Pozvánky na schůze vlastníků dluhopisů


Schůze vlastníků dluhopisů Bezdotykové automyčky – neškrábeme.cz 2022/11

Schůze vlastníků dluhopisů Bezdotykové automyčky II – neškrábeme 9 %

Výsledky hlasování na schůzích vlastníků dluhopisů


Schůze vlastníků dluhopisů Bezdotykové automyčky – neškrábeme.cz 2022/11

  • Termín konání schůze: 23.11.2022 v 15:00
  • Výsledek hlasování schůze: schůze nebyla usnášeníschopná.

Schůze vlastníků dluhopisů Bezdotykové automyčky – neškrábeme 9 %

  • Termín konání schůze: 24.11.2022 ve 13:00
  • Výsledek hlasování schůze: vlastníci dluhopisů odsouhlasili návrhy na změny emisních podmínek.
  • Odsouhlasené emisní podmínky

Schůze vlastníků dluhopisů Bezdotykové automyčky II – neškrábeme 9 %

  • Termín konání schůze: 24.11.2022 v 15:00
  • Výsledek hlasování schůze: schůze nebyla usnášeníschopná.

Schůze vlastníků dluhopisů Bezdotykové automyčky – neškrábeme 9 %

Všichni vlastníci dluhopisů obdrželi dne 30.04.2022 zápis ze schůze vlastníků dluhopisů, odsouhlasené znění emisních podmínek a notářský zápis jako osvědčení o průběhu schůze do svých emailových schránek.

Schůze vlastníků dluhopisů Bezdotykové automyčky II – neškrábeme 9 %

Všichni vlastníci dluhopisů obdrželi dne 30.04.2022 zápis ze schůze vlastníků dluhopisů, odsouhlasené znění emisních podmínek a notářský zápis jako osvědčení o průběhu schůze do svých emailových schránek.